GJP I KONTESTEM LUGANVILLE MUNISIPOL ELEKSEN HOT!

GJP i putum 15 kandidet blong kontestem eleksen blong Luganville Munisipol Kaonsel.
Yu save luk ol posta blong olgeta long ples ia.
GJP i gat 6 mein polisi we hemi stap kampen from long eleksen ia:

VOT GJP BLONG:
1. Mekem se Munisipol Kaonsel i yusum mane blong yumi long wan stret fasen. Stretem administresen sistem blong Kaonsel. Katem ol uneseseri spending. Lukaotem rod blong mekem moa mane i kam insaed long Kaonsel blong leftemap sevis diliveri.
2. Putumaot pablik ripot blong spending blong komuniti fand blong Kaonsel evri yia.
3. Komplitim wok blong diklerem ol pablik spes mo ol grin spes long evri eria blong taon mo komplitim wok blong biutifikesen.
4. Protekem mo promotem ol ni-Vanuatu bisnis.
5. Wok wetem Gavman blong putum niufala wota sos mo wota manejmen sistem.
6. Leftemap waste manejmen sistem blong kontrolem doti.

File Name: GJP Luganville Municipal Posters 2015.pdf
File Size: 1.13 MB
File Type: application/pdf
Hits: 1861 Hits
Created Date: 07-08-2015
Last Updated Date: 07-08-2015